VRIJE TIJD IS EEN RECHT VOOR IEDEREEN...

WAT IS HET PARTICIPATIETARIEF?

Dilbeekse inwoners met een beperkt inkomen, kunnen mits ze aan een aantal voorwaarden voldoen, genieten van een korting tot maximum 80% voor deelname aan vrijetijdsactiviteiten.

HOE WERKT HET PARTICIPATIETARIEF?

Het participatietarief kan op twee manieren toegepast worden:

1. De participatiepas

Mensen die aan de voorwaarden voldoen, hebben recht op een ‘participatiepas’. Deze werkt als een kortingspas voor alle activiteiten georganiseerd door de lokale partners: gemeentelijke diensten bibliotheek, cultuur, jeugd en sport, Westrand - Cultuurcentrum Dilbeek, zwembad Dilkom en OCMW Dilbeek - seniorencentrum Breugheldal. Het kan gaan om cursusgeld, inschrijvingsgeld, dagprijzen, inkom, ticketprijzen… De korting wordt onmiddellijk verrekend bij inschrijving, reservatie… op vertoon van de pas.

De lokale partners zullen via het logo aangeven welke activiteiten in aanmerking komen voor korting op vertoon van de pas. Ook de korting wordt per activiteit bepaald.

2. De subsidie vrijetijdsparticipatie

Sommige kosten die je maakt voor je vrije tijd worden door de gemeente terugbetaald. Deze subsidie geldt voor deelname aan activiteiten georganiseerd door Dilbeekse verenigingen en activiteiten georganiseerd door niet-Dilbeekse verenigingen binnen Dilbeek. Het kan gaan om lidgeld, inschrijvingsgeld, dagprijzen, stages en kampen. De subsidie bedraagt 80% van de totale reële kostprijs en dit met een maximum van 100 euro per jaar en voor maximaal twee activiteiten per gezinslid.

Indien je in aanmerking komt voor een financiële tussenkomst voor sociale, culturele en sportieve participatie van het OCMW, dan richt je je tot de maatschappelijk werker van het OCMW. Je kan geen bijkomende aanvraag doen voor een gemeentelijke subsidie.

WIE HEEFT RECHT OP HET PARTICIPATIETARIEF?

> Personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming of het OMNIO-statuut van de mutualiteit

> Personen met een beperkt inkomen: hiervoor gelden inkomensvoorwaarden die berekend worden afhankelijk van je gezinssamenstelling

> Personen in collectieve schuldbemiddeling

HOE VRAAG JE EEN PARTICIPATIEPAS OF EEN SUBSIDIE VRIJETIJDSPARTICIPATIE AAN?

Dit kan op elk moment van het jaar bij het welzijnsloket Dilbeek of bij je maatschappelijk werker van het OCMW.

Voor de aanvraag van participatiepas breng je mee:

> Een klevertje of bewijs van de mutualiteit voor wie het OMNIO-statuut of de verhoogde tegemoetkoming heeft

> Of, het aanslagbiljet der directe belastingen, aanslagjaar 2012 - inkomsten2011

> Of, een bewijs collectieve schuldenregeling

De aanvraag van de gemeentelijke subsidie vrijetijdsparticipatie gebeurt aan de hand van een aanvraagformulier.